Gospodarenje otpadom

Suglasnost, očitovanje i Cjenik pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.09.2023. možete preuzeti ovdje.

Obavijest o postavljanju posuda za biootpad možete preuzeti ovdje.

Edukativni letak – Razgradnja otpada možete preuzeti ovdje.

Kalendar odvoza otpada za 2023. godinu možete preuzeti ovdje.

Raspored odvoza otpada za 2023. godinu možete preuzeti ovdje.

Obavijest o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla možete preuzeti ovdje.

Obavijest mještanima Općine Stari Jankovci – odvoz suhog lišća možete preuzeti ovdje.

Simboli i znakovi na ambalaži možete preuzeti ovdje.

Upute za kompostiranje možete preuzeti ovdje.

Adresa, radno vrijeme i popis vrsta otpada-reciklažno dvorište možete preuzeti ovdje.

Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stari Jankovci možete preuzeti ovdje.

Lokacije i raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta za 2022 možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u 2022. godini možete preuzeti ovdje.

Raspored i kalendar odvoza otpada za 2022. godinu – Raspored možete preuzeti ovdje, letak možete preuzeti ovdje.

Kako razvrstavati možete preuzeti ovdje.

Upute za postupanje s raznim vrstama otpada možete preuzeti ovdje.

Raspored odvoza otpada za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Raspored odvoza otpada za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Pravilnik i upute za postupanje s otpadom  možete preuzeti ovdje.

Letak možete preuzeti ovdje ovdje.

Odluka i cjenik o prikupljanju komunalnog otpada možete preuzeti ovdje.

Plan lokacija zelenih otoka Općine Stari Jankovci možete preuzeti ovdje.

Skip to content