Reciklažno dvorište

Svojom djelatnošću smo posebno opredjeljeni za zaštitu okoliša, poglavito redovitim obavljanjem sakupljanja komunalnog otpada te odvojeno sakupljenih vrsta reciklabilnog otpada. Poseban cilj nam je smanjenje količine otpada koji se ne može ponovno oporabiti.

Opširnije

Održavanje groblja

Poslovi koje obavljamo pri održavanju groblja obuhvaćaju održavanje zelenih površina groblja, hortikulturalno uređenje i organizaciju sprovoda na sedam groblja s područja Općine Stari Jankovci.

Opširnije

Održavanje javne površine

Održavamo javne površine u pet naselja Općine Stari Jankovci. Sadnjom cvijeća i drveća nastojimo uljepšati naselja u kojima boravimo. U zimskom periodu obavljamo čišćenje prometnica od snijega i leda. Građani mogu ugovoriti uslugu košnje trimerom ili malčerom.

Opširnije

Obavijest potrošačima o novim uvjetima odvoza otpada

Cijenjene građanke i građani Općine Stari Jankovci, ovim putem Vas želimo obavijestiti o promjenama vezanim za gospodarenje otpadom. Naime, prošle godine je stupio na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom, a općine i gradovi su bili dužni svoje odluke o načinu gospodarenja otpadom uskladiti i prilagoditi novom Zakonu. Jedna od najvažnijih promjena je cijena odvoza.

Opširnije

Skip to content