Planovi

Zapisnik sa skupštine 02.12.2022. – Usvajanje rebalansa II i financijskog plana za 2023. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan nabave 2022. možete preuzeti ovdje.

Financijski plan i plana rada za 2022. možete preuzeti ovdje.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine možete preuzeti ovdje.

Plan nabave 2021. godine možete preuzeti ovdje.

Financijski plan i plan rada za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Financijski plan za 2020. godinu i registar ugovora za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan nabave 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Financijski plan za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan nabave 2019 možete preuzeti ovdje.

Plan nabave 2018. godina možete preuzeti ovdje.

Financijski plan 2018. godina možete preuzeti ovdje.

Plan nabave za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Eko Jankovci – Plan nabave za 2016. i registar ugovora 2015. možete preuzeti ovdje.

Eko Jankovci – plan nabave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan nabave i registar ugovora za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

Skip to content